AktualonosciOgłoszenia

UROCZYSTOŚCI KOMUNIJNE- WYTYCZNE

Informuję, że po przeprowadzonej ankiecie na grupie internetowej,  podjąłem decyzję o terminie uroczystości komunijnych. Komunie święte w Parafii Niedzbórz odbędą się 27.09.2020 r.  Uroczystość I Komunii św. o godz. 12.15 , Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych o godz. 9.00.  Termin ten oczywiście uzależniony jest od sytuacji związanej z epidemią.

 

Drodzy Rodzice i   Kochane Dzieci

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie.  Nazywam się ks. Zbigniew Olszewski i od 1 lipca będę Waszym  Duszpasterzem.

Kochane Dzieci wiem, że  każde z Was z tęsknotą czeka na  moment, kiedy pierwszy raz przyjmie Jezusa Eucharystycznego lub odnowi przyrzeczenia chrztu św. To jedne  z ważniejszych momentów w Waszym życiu i życiu Waszych bliskich: Rodziców, Babć i Dziadków, Waszych Rodziców Chrzestnych , Rodzeństwa i całych Rodzin. 

To bardzo dobrze, że w czasie dotychczasowej  katechizacji przygotowywałyście się do czekających Was  uroczystości. Jednak  tegoroczne przygotowania napotkały na  nietypową sytuację i dlatego Msze św. komunijne odbędą się  po wakacjach. 

Chcę, żebyście wiedziały, że także dla mnie to bardzo ważna chwila,  na którą  czekam nie tylko z niecierpliwością i radością, ale także dużą dozą odpowiedzialności. Choć wielokrotnie przygotowywałem dzieci do komunijnych uroczystości, to po raz pierwszy będę im przewodniczył jako proboszcz, Wasz proboszcz. I jako Wasz nowy proboszcz  – pragnę Was i Waszych Rodziców bliżej poznać. 

Szanowni Państwo, chciałbym się  spotkać z każdą Rodziną indywidualnie. Planuję, by nasze spotkania odbyły się w wakacje od 13 lipca do końca sierpnia. Niewielka grupa, około 30 dzieci, przygotowuje się   do I Komunii św. i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. W czasie tych spotkań chcę poznać Państwa i Dzieci,  chcę zorientować się jaki jest  stan ich wiedzy religijnej i ich duchowego przygotowania do tych ważnych wydarzeń.   

Poniżej zamieściłem teksty modlitw, które  proszę, by Dzieci, przy Państwa pomocy sobie przyswoiły. Uczniowie klasy trzeciej mają znać formułę pierwszej spowiedzi, a klasy czwartej kolejnej spowiedzi św.  Dzieci z kl. IV  obowiązuje wszystko to,  co klasę III , a także  dodatkowo zaznaczone dla nich modlitwy. W obecnej dobie internetowej jest wiele materiałów przybliżających tematykę pełnego uczestnictwa we Mszy św. i zobowiązań płynących z przyjęcia sakramentu chrztu św.  Ja proponuję Państwu filmiki dla Was i Dzieci o sakramencie pokuty i o Eucharystii. Od dnia pójścia do szkoły rozpoczniemy próby liturgiczne. Dlatego ten pierwszy etap poznania z Dziećmi i Państwem chcę zrealizować przed 1 września. 

Dziękuję Państwu za dotychczasową troskę o religijne wychowanie dzieci i proszę Was,  abyście w rodzinach wspólnie z dziećmi modlili  się słowami pacierza katechizmowego i  chętnie rozmawiali na tematy religijne.  W roku 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zachęcam, byście  przypomnieli sobie pontyfikat tego Wielkiego polskiego Świętego. Należycie Państwo do pokolenia JP2. Mieliście szczęście Go spotkać.  Opowiedzcie swym Dzieciom o niezwykłym świętym Papieżu Polaku. 

Życzę dużo radości, cierpliwości, pokoju w sercu i siły w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich.                                                   Zapewniam o modlitwie i obiecuję Państwu swoje wsparcie 

ks. Zbigniew Olszewski

 

 

 

Materiał dla Dzieci i Rodziców 

I Komunia św. 

i Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu św. 

Parafia św. Mikołaja w Niedzborzu 2020 r. 

PACIERZ – MODLITWY PODSTAWOWE

„Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu”. ~ Jan Paweł II

„Bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego”. ~ papież Paweł VI

 „Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój”. ~ Matka Teresa z Kalkuty „Wiara jest źródłem modlitwy. Jeżeli źródło wiary wyschnie, nie może płynąć potok modlitwy”. ~ Augustyn z Hippony

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,

bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,

i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Zdrowaś Mayjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór,

we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Dziesięć Przykazań Bożych

„Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

5 Przykazań Kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,

a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla

naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

5 Warunków sakramentu pokuty

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Spowiedź szczera.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Siedem Sakramentów Świętych

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Eucharystia

4. Pokuta

5. Namaszczenie chorych

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

Trzy Cnoty Boskie 

Wiara, Nadzieja, Miłość

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuje za me złości

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłości mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Dodatek dla Dzieci z klasy IV 

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś, Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska.

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś, Maryjo…

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś, Maryjo…

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, * racz wlać w serca nasze, * abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim * Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż * do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. * Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen

SAKRAMENT POKUTY 

Od chwili Chrztu świętego jesteśmy czystymi i świętymi dziećmi Bożymi. Niestety zdarza się nam popełniać mniej i bardziej poważne grzechy, które oddalają nas od Boga. Wracamy do Niego, przystępując do spowiedzi. Pan Bóg bardzo na nas czeka.

Warto spowiadać się często, nawet z drobnych, powszednich grzechów. Każdy grzech rani nas i naszych bliskich. Przychodźmy często do Jezusa, który jest Lekarzem i uzdrawia nas w czasie spowiedzi. Nasze sumienie staje się wówczas bardziej wrażliwe, lepiej słyszymy głos Boga w swoim sercu. Spowiedź to także pojednanie z całym Kościołem.

Żeby przygotować się do spowiedzi, przypominamy sobie, co dobrego i co złego wydarzyło się ostatnio w naszym życiu. Takie przygotowanie to rachunek sumienia. Dajmy poprowadzić się Duchowi Świętemu, byśmy nie lekceważyli swoich win ani nie popadali przez nie w rozpacz. Gdy uświadomimy sobie swoje złe czyny, którymi zasmuciliśmy kochającego Ojca, żałujemy za nie i postanawiamy się poprawić. Wyznajemy grzechy kapłanowi, tak jak samemu Jezusowi, a on udziela nam rozgrzeszenia mocą Boga i daje pokutę. Zadośćuczynienie, potrzebne do pełnego, dobrego przeżycia sakramentu , to naprawienie krzywd, które wyrządziliśmy naszymi grzechami.

Rachunek sumienia najlepiej rozpocząć, od modlitwy:

MODLITWA O DOBRY RACHUNEK SUMIENIA

Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że Bóg jest Ojcem oczekującym na powrót dziecka, które odeszło od Niego. Ojciec wybiegł na spotkanie syna, gdy ten był jeszcze daleko. Tak bardzo chciał go przytulić do siebie i przebaczyć wszystkie winy. Teraz ja chcę wyruszyć w drogę do Ciebie i wierzę, że wypatrujesz mojego powrotu, a Twoja miłość przebaczy mi wszystko. Proszę Cię, pomóż mi, abym przez dobry rachunek sumienia przygotował się na nasze spotkanie. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA I – I Komunia św. 

(dla młodszych, według przykazania miłości Boga i bliźniego)

Przypomnij sobie, co dobrego wydarzyło się w twoim życiu od ostatniej spowiedzi. Czy były jakieś spotkania, uroczystości, wyjazdy, które zapamiętałeś? Czy w tym czasie dzięki tobie komuś było lepiej, czy udało ci się komuś sprawić radość? Podziękuj za to Panu Bogu.

Podziękuj Panu Bogu za to, że jest twoim kochającym Ojcem. Zastanów się:

 • Czy myślisz o Nim? Czy mówisz Mu, że Go kochasz? Czy ufasz Mu, że troszczy się o ciebie?
 • Czy modlisz się codziennie? Czy w modlitwie pamiętasz o swoich bliskich?
 • Czy na Mszy świętej starasz się skupić, słuchasz czytań i Ewangelii i nie przeszkadzasz innym?
 • Jak często przystępujesz do spowiedzi? Czy nie zaniedbujesz tego sakramentu?
 • Czy imię Boże wypowiadasz z szacunkiem?

Podziękuj dobremu Bogu za swoich rodziców i dziadków. Zastanów się:

 • Czy z twojego zachowania mogą poznać, że ich kochasz?
 • Czy słuchasz tego, co ci radzą?
 • Czy jesteś dla nich życzliwy?
 • Czy nie zasmucasz ich swoim zachowaniem – marudzeniem, uporem lub złością?
 • Czy im chętnie pomagasz?

Podziękuj Panu Bogu za swoje rodzeństwo. Zastanów się:

 • Czy jesteś dla rodzeństwa dobry?
 • Czy pomagasz rodzeństwu?
 • Czy chcesz mieć wszystko, co najlepsze dla siebie?
 • Czy przepraszasz rodzeństwo i czy umiesz przebaczyć, jak się pokłócicie?

Podziękuj Bogu za przyjaciół, koleżanki i kolegów. Zastanów się:

 • Czy dobrze o nich myślisz?
 • Czy nie obgadujesz ich? Nie wyśmiewasz? Nie robisz im na złość?
 • Czy cieszysz się z ich sukcesów, czy im nie zazdrościsz?
 • Czy umiesz się z nimi dzielić tym, co masz?
 • Czy stajesz w obronie słabszych?

Podziękuj Bogu za siebie, za wszystko, czym Bóg cię obdarzył – zdrowie, rozsądek, zdolności. Pomyśl:

 • Czy dbasz o swoje zdrowie?
 • Czy można na tobie polegać? Czy dotrzymujesz słowa?
 • Czy jesteś prawdomówny?
 • Czy nie przeklinasz?
 • Czy dobrze wykorzystujesz czas, który Bóg ci daje – nie jesteś leniwy, nie marnujesz czasu przed telewizorem i komputerem?
 • Czy oglądasz rzeczy (filmy) dobre dla ciebie?
 • Czy wypełniasz swoje domowe i szkolne obowiązki?

Następnie odmów żal za grzechy.

RACHUNEK SUMIENIA II – Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu św. 

(dla starszych, według Dziesięciu Przykazań Bożych)

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

 • Czy Bóg jest dla ciebie Kimś bliskim i ważnym? Czy jesteś Mu wdzięczny za to, co ci daje?
 • Czy spotykasz się z Nim na codziennej modlitwie i w sakramentach: pokuty i Eucharystii? Jak często?
 • Czy wierzysz w magię, czary i zabobony?
 • Czy pieniądze lub inne rzeczy nie są dla ciebie ważniejsze od Boga?
 • Czy potrafisz przyznać się do Boga?
 • Czy nie wstydzisz się swojej wiary?

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.

 • Czy imię Boże wypowiadasz z szacunkiem?
 • Czy przeklinasz?

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 • Czy w niedzielę i święta przychodzisz na Mszę Świętą?
 • Czy się na nią nie spóźniasz? Jak w niej uczestniczysz?
 • Czy słuchasz w skupieniu Słowa Bożego?
 • Czy dzień świąteczny jest dla ciebie wyjątkowy?

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

 • Czy dziękujesz Bogu za rodziców? Czy modlisz się za nich?
 • Czy pomagasz im?
 • Czy dobrze o nich myślisz i mówisz?
 • Czy jesteś posłuszny rodzicom, dziadkom? Czy nie zasmucasz ich?
 • Czy naśmiewasz się z ludzi starszych lub niepełnosprawnych?

5. Nie zabijaj.

 • Czy jesteś człowiekiem, który wnosi pokój i radość? Czy nie zabijasz radości w innych?
 • Czy jesteś cierpliwy dla innych? Łagodny?
 • Czy z twojego powodu ktoś cierpiał lub był smutny?
 • Czy uderzyłeś kogoś? Czy przezywałeś?
 • Czy źle komuś życzyłeś?
 • Jak traktujesz zwierzęta? Czy pamiętasz o ich potrzebach?

6. Nie cudzołóż & 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.

 • Czy zwracasz uwagę na to, o czym myślisz i co oglądasz w telewizji lub Internecie?
 • Czy z szacunkiem myślisz i mówisz o miłości dwojga ludzi?
 • Jak odnosisz się do własnego ciała?
 • Czy potrafisz opanować pożądanie?
 • Czy zachowujesz czystość przed ślubem?
 • Czy dbasz o to, by nie poddawać się nieczystym pragnieniom?

7. Nie kradnij & 10. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego.

 • Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, co masz?
 • Czy nie jesteś chciwy? Czy chciałbyś mieć więcej niż masz?
 • Czy zazdrościsz innym rzeczy, które mają?
 • Czy ukradłeś coś komuś lub chciałeś to zrobić?
 • Gdy znalazłeś coś wartościowego, czy starałeś się odszukać właściciela?
 • Czy zawsze oddajesz to, co pożyczyłeś?

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 • Czy osądzałeś kogoś?
 • Czy dzieliłeś się tymi sądami z innymi?
 • Czy pamiętasz, że Pan Jezus nie pozwolił nam tego robić?
 • Czy źle mówiłeś o kimś? Obmawiałeś go?
 • Czy kłamałeś?
 • Czy jesteś uczciwy, nawet w drobnych rzeczach?
 • Czy umiesz przyznać się do winy?

ŻAL ZA GRZECHY

Jak brzmi formuła pierwszej spowiedzi świętej?

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu uczniów szkoły podstawowej jest Pierwsza Komunia Święta. Z tym wydarzeniem wiąże się także Pierwsza Spowiedź Święta. Formuła, którą przyjmuje nie odbiega zbytnio od tej, która jest używana przez dorosłych. Największą różnicą jest fakt, iż formuła pierwszej spowiedzi św. zawiera informację, że dziecko przystępuje do sakramentu pokuty po raz pierwszy. 

Formuła pierwszej spowiedzi:

Dziecko:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz:

Na wieki wieków. Amen.

Dziecko:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Jestem uczniem (uczennicą) klasy III. Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy.

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…

(wymienia swoje grzechy)

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję się poprawić, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Ksiądz rozmawia z dzieckiem, modli się i udziela rozgrzeszenia.

W tym czasie Dziecko powinno żałować za grzechy i bijąc się w piersi mówić:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Ksiądz:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Dziecko:

Amen.

Ksiądz:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Dziecko:

Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

 Ksiądz:

Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko:

Bóg zapłać.

Następnie ksiądz puka, dając sygnał do odejścia od konfesjonału. Po zakończonej spowiedzi należy podejść przed ołtarz i podziękować Bogu za miłość i przebaczenie. Trzeba też odprawić zadaną pokutę.

Film dla Rodziców :

https://www.youtube.com/watch?v=2H7C4rKM7O8

Filmiki dla dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=jTIzju2pxN0

https://www.youtube.com/watch?v=N81mjbe_-Io

https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0